RKG-slib

RKG-slib (riolen, kolken en gemalen) kunt u aanbieden bij Groen & Grond Combinatie. Afhankelijk van de kwaliteit wordt deze stroom bewerkt of gereinigd, waarna het weer kan worden hergebruikt. RKG-slib komt vrij bij het reinigen en onderhouden van het rioolstelsel. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte: meer dan 50% van uw RKG-slib komt na reiniging in aanmerking voor hergebruik. De afmeting is 63 μm - 3 mm.

In uw RKG-slib mogen de volgende stoffen aanwezig zijn:

  • bladeren, afgevallen van bomen en struiken (max. 50%)
  • slib (organische stof + minerale fracties < 63 μm) (max. 50%) water
  • fractie > 3 mm o.a. blikjes, plastic, steen (max. 10%)

In uw RKG-slib mogen onderstaande stoffen niet aanwezig zijn:

  • asbest of asbestverdachte materialen
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van uw RKG-slib vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij verdachte locaties van herkomst zijn analyses verplicht. Wij verwerken uw RKG-slib conform BRL 7500 en Protocol 7510.

rkg