Grond particulieren 

U kunt als particulier op onze locaties grond- en groenafval aanleveren.
Voor het aanleveren hiervan gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt op locatie De Liede terecht op werkdagen van 7.00 - 1​6.​30 uur, zonder vooraanmelding.
  • U kunt op locatie ​Middenmeer terecht op werkdagen van 7.00 - 1​6.00 uur, zonder vooraanmelding.
  • Er mogen geen verontreinigingen bekend zijn van de locatie van herkomst, zoals benzine, asbest en zware metalen.
  • Er mogen op de locatie van herkomst geen verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.
  • Grondpartijen mogen (in beperkte mate) groenafval zoals graszoden en onkruid bevatten. Takken en boomstronken dienen vooraf gescheiden te worden.
  • De grond mag geen hout, plastic en dakgrind bevatten. Enige bijmenging van (beton)puin is toegestaan.
  • U kunt met eigen vervoer maximaal 5 m3 aanvoeren. Voor grotere hoeveelheden grond kunt u contact opnemen met een container- of transportbedrijf. Wij kunnen u hierover adviseren.

Kosten en betaling  
Op onze locatie wordt uw voertuig in- en uitgewogen. Nadat u ingewogen bent, kunt u de grond zelfstandig deponeren, op een plaats op de grondbank die door de uitvoerder wordt aangewezen. Afrekening vindt plaats nadat u bent uitgewogen.

particulieren