Grond bedrijven 

Bedrijven kunnen grond aanleveren die indicatief gekeurd is als klasse AW / Wonen / Industrie.
Deze grond is een vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm. De organische stof is in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen. Ook kunnen van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm worden aangeleverd. Uw grond mag maximaal 5% puin, straatstenen of natuursteen bevatten. 

In de grond mogen de volgende stoffen niet aanwezig zijn:

  • overige materialen als hout, plastic, papier en glas
  • asbest of asbestverdachte materialen
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van uw grond vindt plaats na goedkeuring van de door u aangeleverde analyses. 

 
IMG_6885