Uw grond

Groen & Grond Combinatie heeft veel ervaring met het bewerken en recyclen van verschillende soorten grond, RKG-slib en veegvuil. Ook kunnen wij u adviseren over transport. Als wij de grondstroom niet zelf kunnen verwerken bieden we een passend alternatief.

Wij streven naar 100% hergebruik van de bij ons aangeleverde afvalstromen. Zo ook voor grond. Grond kan hergebruikt worden voor bijvoorbeeld infrastructurele werken. Wij beschikken over een groot netwerk van projecten waar de partij licht verontreinigde grond, al dan niet na bewerking, als secundaire grondstof kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in Het Groene Schip, Recreatiegebied Spaarnwoude of Mastwijk.


 

grond