Tuinvuil 

Tuinvuil is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen, zoals boomstammen, takken, struiken en riet.

Het aangeleverde tuinvuil mag een diameter hebben van maximaal 30 centimeter. De onderstaande stoffen mogen niet aanwezig zijn in het aangeleverde tuinvuil:

  • restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout en metalen
  • asbest of asbestverdachte materialen
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van het tuinvuil vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

IMG_7409