Takken en snoeihout

Takken of snoeihout is organisch afval dat vrijkomt bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen. Dit zijn onder andere schone takken, snoeihout, struiken (eventueel met bladeren) met een diameter van maximaal 30 centimeter.

In de aangeleverde takken en het snoeihout mogen de volgende stoffen beperkt aanwezig zijn:

  • restanten organisch materiaal niet zijnde takken/snoeihout (max. 2%)
  • dennen, sparren, coniferen, buxus (max. 2%)

De acceptatie van de takken en het snoeihout vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

20140324_165656