Snipperhout

Vers verkleinde takken of snipperhout is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen. Dit zijn onder andere boomstammen, takken en struiken met een diameter tot 5 centimeter en een lengte van maximaal 5 meter.

In het aangeleverde snipperhout mogen de volgende stoffen niet aanwezig zijn:

  • aanhangende grond
  • restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout en metalen
  • asbest of asbestverdachte materialen
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van het snipperhout vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

IMG_7351