Slootvuil

Slootvuil is plantaardig afval waaronder rietpollen dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan oppervlaktewater of aan de waterkant.

In het aangeleverde slootvuil mogen de volgende stoffen zeer beperkt aanwezig zijn:

  • restanten organisch materiaal niet zijnde slootvuil (max. 10%)
  • plastic, hout, stenen, papier en ijzer (max. 1%)

De acceptatie van het slootvuil vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

IMG_0491