Boomstammen

Boomstammen bestaan uit plantaardig en houtachtig afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan begroeiingen, tuinen, plantsoenen en bij het verwijderen van bomen.

De aangeleverde boomstammen mogen maximaal 1,5 meter lang zijn met een diameter groter dan 30 centimeter. In de aangeleverde boomstammen mogen de volgende stoffen niet aanwezig zijn:

  • aanhangende grond en rot hout
  • restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout en metalen
  • asbest of asbestverdachte materialen 
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van de boomstammen vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

boomstammen