Bladafval

Bladafval bestaat uit afgevallen bladeren van bomen en struiken die vrijkomen bij onderhoud van openbare en particuliere groenvoorzieningen. Veegvuil met een groot aandeel blad valt niet onder het bladafval. 

In het aangeleverde bladafval mogen de volgende stoffen niet aanwezig zijn:

  • restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout en metalen
  • veegvuil (risico op aanwezigheid zware metalen, PAK's en minerale olie)
  • asbest of asbestverdachte materialen
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van het bladafval vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

bladafval