Bermgras

Bermgras is maaisel dat vrijkomt bij maai- en onderhoudswerkzaamheden langs wegen en taluds. 
In het aangeleverde bermgras mogen de volgende stoffen zeer beperkt (max. 2%) aanwezig zijn:

  • restanten organisch materiaal, niet zijnde bermgras 
  • plastic, hout, stenen, papier en ijzer

De acceptatie van het bermgras vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct.

IMG_7330