Groencompost

Onze geproduceerde compost is een zuiver kwaliteitsproduct dat voldoet aan de milieuhygiënische eisen. Tevens voldoet onze compost aan de samenstellingseisen van de Meststoffenwet. Onze compost is bij uitstek geschikt voor grondverbetering in tuinen en groenvoorzieningen. De compost voldoet aan de fysische eisen voor compost zoals gesteld door de BVOR en zorgt voor een luchtige en makkelijk bewerkbare grond.

 

Foto's jaarverslag Brunssum 223