Nieuws

Nieuwe lichtmasten op locatie De Liede

20/03/2017

Dit jaar worden nieuwe lichtmasten geplaatst op onze locatie De Liede in Vijfhuizen. Een gevolg van het klanttevredenheidsonderzoek onder chauffeurs waarbij verbetering van de verlichting als een van de aandachtspunten naar voren kwam. Vooruitlopend op de nieuwe masten, werd deze winter al tijdelijke led-verlichting geplaatst zodat klanten op een veilige en efficiënte manier hun afvalstromen kunnen brengen op De Liede.

Uit klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat verbetering van de verlichting op locatie De Liede wenselijk was. De chauffeurs gaven aan dat het in de winterperiode vrij donker kan zijn. Dit is niet optimaal bij het brengen van afvalstromen of het afhalen van producten. Bedrijfsleider Rob Dirks kon zich helemaal vinden in dit verbeterpunt en ging ermee aan de slag. Na het plaatsen van het nieuwe weegkantoor en de weegbruggen, was er nog een aantal kleinere verbeterpuntjes om de locatie verder te optimaliseren. We willen dat onze klanten zich welkom voelen op de locatie en veilig en efficiënt hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Voor deze winterperiode is daarom tijdelijke verlichting geplaatst. De chauffeurs hebben hier positief op gereageerd. Dit jaar wordt de tijdelijke verlichting dan ook vervangen door definitieve led-verlichting.

20170124_110944